İSTANBUL’A GİDERKEN

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

-Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI’ya-

Üsküdar’da sabah olmuş uyanın,
Uzun mesafeler kat etmeliyiz,
Büyük-küçük kapılara dayanın,
Nefis düşmanını katletmeliyiz,
Bu semti yeniden fethetmeliyiz…

Terk ettik tâati, yıkıldı direk,
Böylesi gaflete dayanmaz yürek,
Mihrimah Sultan’dan, Kuşkonmaz’a dek,
Sinan’ı bir daha yâd etmeliyiz,
Bu şehri yeniden fethetmeliyiz…

Boş işlerle lekeledik dünleri,
Gayri Hakk’a doğrultalım yönleri,
Fânî ömrümüzden kalan günleri,
Biraz da Kur’ân’a sarf etmeliyiz,
Bu şehri yeniden fethetmeliyiz…

Kutlu vakitleri bir fırsat sayıp,
İki yüz senelik uykudan ayıp,
Aziz Mahmud Hüdâyî’yi anlayıp,
Yarınki nesile öğretmeliyiz,
Üsküdar’ı tekrar fethetmeliyiz…

Celil’im unutma âlem hatrını,
Bu yolda çekilen elem hatrını,
Kılıcın hatrını, kalem hatrını,
Her dâim, her yere not etmeliyiz,
İstanbul’u tekrar fethetmeliyiz…