HER DEM COŞAR ÜSKÜDAR!..

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Fetihler yaşayan mukaddes diyar,
Tarihî günleri aşar Üsküdar!..
Yurduna hizmetle olur bahtiyar,
Hayır yarışında koşar Üsküdar!..

Yıldırım’dan hediye ilk tapusu,
İnançla örülmüş her bir yapısı,
Ahrete açıktır dâim kapısı,
Her gün geçer, üçer-beşer Üsküdar!..

Sultanlar, burada kurmuş otağı,
Huzura erdiren, velî yatağı,
Cennet kokar şehid dolu toprağı,
Hüdâyî’yle her dem coşar Üsküdar!..

Son menzile nişan Karacaahmet,
Kimine bol rahmet, kimine zahmet,
Sonsuzluğu anlamakta kerâmet,
Ukbâdan dünyaya iş‘ar Üsküdar!..

Kardeşliktir Üsküdar’ın ilkesi,
Külliyeler kucaklıyor herkesi,
Nur saçar Acıbadem Tekkesi,
Her sabah erkenden ışır Üsküdar!..

Süt beyaz martılar sahilde öter,
Kız Kulesi’nden aşk ateşi tüter,
Ses verir geçmişten inleyen mehter,
Nağme nağme gönle düşer Üsküdar!..

Artık cumbalarda «kâtibim» çalmaz,
Kısalmış etekler pek çamur olmaz,
Bir encâma gider ki akıl almaz,
Bugünlerde yoldan şaşar Üsküdar!..

Varoğlu, ecdada vâsıl köküyle,
Anadolu benzeri bir dokuyla,
Geçmişi şan, şeref ve yüz akıyla,
Vakarla ömrünü, yaşar Üsküdar!..

08 Nisan 2011, Vezirköprü