BİR NEFES ALALIM

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

Büyük dedem gibi bizdir çınar çınar nesebi,
Bu belde hatrına İstanbul’un doğuş sebebi,
Bu Üsküdar, bu vatan rûhu, rûhumun kalbi,

O sen olup yaşa Seyrî, ölünce sağ kalalım,
Gel Üsküdar’da huzûr içre bir nefes alalım..

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün