AKINCI’YA SESLENİŞ

Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com

Hayran bırakır yaptığınız şanlı akınlar,
Rü’yâlarımın şenliğidir her gece onlar…

Bir kãfile ardınca düşüp yollara ben de;
Artık bulurum kendimi garb ülkelerinde…

Irmak geçerim, dağ aşarım sizle berâber,
Uğrak yerimizdir nice fethettiğiniz yer:

Eflâk, Karadağ, Belgrad, Uyvar, Budin, Eğri…
Serhadde ulaştık mı geçip bir dizi şehri,

Baskın veririz her köşeden düşmana sık sık,
Kaç ehl-i salîb ordusu mağlûb olur artık!

Tâ fecre kadar cenk ederim sizle berâber,
Lâkin kalırım yerde ağarken göğe sizler…

Beyhûdedir uçsam diye çırpındığım ancak,
Ondan da hazindir o vakit birden uyanmak…

Hayran bırakır yaptığınız şanlı akınlar,
Rü’yâlarımın şenliğidir her gece onlar!..

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün