AHMET YÜKSEL ÖZEMRE’YE VEDÂ

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

İlmiyle âmil oldu, kemâliyle muhterem,
Her an, riâyet eyledi her bir emânete,
Son yolculukta Yüksel ÖZEMRE’yle, saymadım;
Ardında kaç yetim bırakıp gitti cennete.