ŞÜKÜRLER OLSUN…

Bekir ÇİÇEK

Yaratıp da yoktan vara gelişe,
İmkân kılan Rabbe şükürler olsun…
Her ihtimal varken türlü oluşa,
İnsan kılan Rabbe şükürler olsun…

İnsanlık dalâlet çöplüğü gibi,
Şirkin ve inkârın görünmez dibi,
Katından rahmetle bize nasibi,
Îman kılan Rabbe şükürler olsun

Rab olarak bildik yüce Allâh’ı,
Yürürüz, en önde Rasûller Şâhı,
Gözlere aydınlık, gönle sabahı,
Kur’ân kılan Rabbe şükürler olsun…

Uymadık ineğe, puta tapana,
Gazaba uğrayan yoldan sapana,
İslâm’la kul olduk Sana Rabbenâ!
İhsan kılan Rabbe şükürler olsun…

Günahkâr kullarız yüzümüz kara,
Kötü huylarımız sığmaz kantara,
Yine de dost olduk sâdık dostlara,
Âsân kılan Rabbe şükürler olsun…

Varız, biriz, hürüz kaynağı Hak’tan,
Göğsümüz kabarır nazlı bayraktan,
Şehid hâtırası aziz topraktan,
Vatan kılan Rabbe şükürler olsun…