EBEDÎ ÂLEME EDEPSİZ GİTME!

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Ey Nefsim! Bu sözüm sanadır sana,
Ebedî âleme edepsiz gitme!
Bin türlü mazeret gösterme bana,
Ebedî âleme edepsiz gitme!

Seni hep aldattı beşerin boşu,
Bitecek beşikten mezara koşu,
Hayâdan nasipsiz, kibir sarhoşu,
Ebedî âleme edepsiz gitme!

Yanaşmadın zikre, şükre, sabıra,
Hani hazırlığın var mı kabire?
Edepsizlik edip durma ha bire!
Ebedî âleme edepsiz gitme!

Edep yolculuktur, edep yolluktur,
Edep berekettir, edep bolluktur,
Edep som îmandır, edep kulluktur,
Ebedî âleme edepsiz gitme!

Güzelliğin evi-barkı edeptir,
Aşk ehlinin dönen çarkı edeptir,
İnsanın hayvandan farkı edeptir,
Ebedî âleme edepsiz gitme!

Edebin «Elif»i tutsun elinden,
«Dal»a tutun tad alasın dilinden,
Bâkî olan «edeb» ister kulundan,
Ebedî âleme edepsiz gitme!

Zalim nefis; «zulmün şâhı» demişler,
Mahveder; «mazlumun âhı» demişler,
Ârifler hep; «Edeb yâ Hû!» demişler,
Ebedî âleme edepsiz gitme!

13 Şubat 2011