AÇIK DİLEKÇE

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Ey Rabbim, isyankâr kul etme beni!
Dalgayla savrulmuş sal etme beni!

Gönül bahçem burcu burcu donansın,
Meyvesiz ağaçta dal etme beni!

Gülşende gezinen arı olayım,
Zehrin peteğinde bal etme beni!

Gönülden gönüle gitmek muradım,
Hoyratça çiğnenen yol etme beni!

Yeşil yaylalara vurgundur gönlüm,
Çölde kavurucu yel etme beni!

Karakış hükmünde devran sürerken,
Vakitsiz açılan gül etme beni!

Muhabbet makamı çalsın sazımda,
Âhengi aksatan tel etme beni!

Bilirim icâbet şânındır Sen’in,
Boşluğa uzanan el etme beni!

Âcizim, cürmümle geldim kapına,
Çevirip kapından el etme beni!

Bildirdiğin her şey için âmennâ,
Emrine mugāyir dil etme beni!

Ulvî bir ateşle yansın kandilim,
Nârını yitirmiş kül etme beni!

Niyazım, katına açık dilekçe,
Boşa akıp giden sel etme beni!

Günbeyli’nin dili hep Sen’i ansın,
N’olur son nefeste lâl etme beni!