HARAMI HELÂLE EŞ EDEMEZSİN!

Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

İş işten geçmeden haramdan vazgeç
Helâl düşlerimle baş edemezsin!..
Uykudan uyanmış, ayılmışı seç,
Haramla gönlünü hoş edemezsin!..

Gülün sefasına, bülbül gülerken,
Bin pişman oluyor rengi solarken,
Helâl; dört mevsimi bahar dilerken,
Bu hâlde yazımı kış edemezsin!..

Gerçeğin o içten haykırışına,
Ağlarsın sonra sen can yakışına,
Kurbanım, helâlin bir bakışına,
Haram hayalleri düş edemezsin!..

Ulemâ olursun bu sırra ersen!
Fırtına biçersin haram ekersen!
Nimeti tarlaya yanlış dikersen,
Haramı helâlden aş edemezsin!..

Arslan Ahmet; haram şeylerden vazgeç!
Beni dinle de gel vuslata gün seç!
Helâl bir lokmaya mecbursun er geç,
Haramı helâle eş edemezsin!..