ELİMİZİ BOŞ ÇEVİRME ALLÂH’IM!..

Bestami YAZGAN bestamiyazgan@hotmail.com

Yapraklar misâli yöneldik Sana,
Elimizi boş çevirme Allâh’ım!..
Merhamet yakışır Yüce Sultan’a,
Elimizi boş çevirme Allâh’ım!..

Gözlerde pişmanlık, gönülde keder,
Günahkâr kulların olmasın heder.
Sonsuz rahmetinden bir damla gönder,
Elimizi boş çevirme Allâh’ım!..

Ümit deryasına daldır bizleri,
Cennet sevinciyle doldur bizleri,
Cemâlin aşkına güldür bizleri,
Elimizi boş çevirme Allâh’ım!..

Lutf u kereminle huzur buluruz,
Sen verdikçe koşar geri geliriz.
Vallâhi biz Sen’i cömert biliriz,
Elimizi boş çevirme Allâh’ım!..

Her an gözümüzde tüter rahmetin,
Ne eksilir ne de biter rahmetin,
Bütün kâinâta yeter rahmetin,
Elimizi boş çevirme Allâh’ım!..