BİLEN KİMDİR?

Bekir ÇİÇEK

Âlim dilimizde bilen demektir,
Cennetin yoluna girendir bilen…
Hak katında kadri hayli yüksektir,
Vâris rütbesine erendir bilen…

Bilenle bilmeyen bir olmaz belli,
Olmamak şartıyla dünya emelli,
Îmanlı, ihlâslı, sâlih amelli,
Gönlünü Mevlâ’ya verendir bilen…

Ne fayda gördü ki müsteşrik merkep,
Yükünün tamamı Mushaf olsa hep,
Aslolan elbette gaye ve sebep,
Niyette ihlâsı derendir bilen…

Basîretsiz ilim âmâ bastonu,
Yordamla yürütür göstermez sonu,
Körle bir olur mu gören önünü?
Firâset nûruyla görendir bilen…

İlmin icabını ne kadar tuttun?
Rabbini mi nefsini mi unuttun?
Aczini mi kibrini mi büyüttün?
Kibrini yerlere serendir bilen…

Âhiret ahvâlin görerek yaman,
Allah’tan hem korkan hem rahmet uman,
Kıyamla secdeyle dileyip aman,
Her gece huzûra varandır bilen…

Zihne depo olan değildir ilim,
Zâhiri seyreden sayılmaz âlim,
Habib haber verdi âkıbet malûm,
Faydasızdan uzak durandır bilen…

Bilgi satırlardan sadra inmezse,
Şuura, idrâke, kalbe sinmezse,
Nefis unutulup Hak bilinmezse,
Başını taşlara vurandır bilen…