RUBÂÎ

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Her zerrede hilkatin derin sırrı mı var?
Âlemde gönül damlada deryâlar arar.
Aşkın bir anahtar mı acep gönlümde?
Aşkınla ezelden mi açılmış kapılar?