HELÂL MİDİR?

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Komşusu aç iken karnı tok yatan,
Kaygısız nâdana «aş» helâl midir?
Haramı bilerek soluksuz yutan,
Saygısız adama «iş» helâl midir?

Kul doğmadan önce terbiye başlar.
Anası-babası helâli aşlar.
Bir günah nârıyla bir ömrü haşlar.
Masumun gözüne «yaş» helâl midir?

Çaresiz değildir olan îmânı,
Hak ve hakikatle geçer her ânı,
Mutlak dolar bir gün dünya zamanı,
Aklı olmayana «baş» helâl midir?

Ebedî gelmedik fânî hayata,
Nefsimiz yüzünden yüzlerce hata,
Tövbesiz kaybeder oğul, kız, ata;
Zulmeden zalime «eş» helâl midir?

İsyankâr olandan Mevlâ râzı mı?
Hüsran ahmaklara kara yazı mı?
Nedir dinlediğin iblis sazı mı?
Nîrâna aptalca «düş» helâl midir?

Arlı-arsız birbirine karılmış,
Kardeş kardeş ile boşa darılmış,
Dost bildiğin düşmanlara sarılmış,
Hâinlere bahar, «kış» helâl midir?

Dâim Niyazkâr’ım «millî» ayarım,
Rehber-i Rasûl’e şeksiz uyarım!
Göz dikenin billâh gözün oyarım!
Ne vatan toprağı!?. «Taş» helâl midir?