DUÂ

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Kudreti her şeye kādir Allâh’ım,
Nedir bu hicrânım nedir Allâh’ım?
Vuslat için gidemedim izinden,
İşlediğim günahların yüzünden,
Habîbini mahcup etme yâ Rabbî!..

«Bezm-i Elest» de; «Belâ!» demişim,
Garibim yol bilmem «sıla» demişim,
Bir yol bulup gidemedim izinden,
İşlediğim günahların yüzünden,
Habîbini mahcup etme yâ Rabbî!..

O’nun ümmetiyim, Sen’in kulunsam,
Affeden mi itirafta bulunsam?
Suçum büyük gidemedim izinden,
İşlediğim günahların yüzünden,
Habîbini mahcup etme yâ Rabbî!..

Sûreti, sîreti, sedâsı güzel,
Edebi, ahlâkı, edâsı güzel,
Sevgili’nin gidemedim izinden,
İşlediğim günahların yüzünden,
Habîbini mahcup etme yâ Rabbî!..

Cürmüm çok, isyanım dağları aştı,
Gaflet uykularım çağları aştı,
Uyanıp da gidemedim izinden,
İşlediğim günahların yüzünden,
Habîbini mahcup etme yâ Rabbî!..

Bir ömür mîzâna gelmez kayıbım,
Bu benim kusurum, benim ayıbım,
Fark edip de gidemedim izinden,
İşlediğim günahların yüzünden,
Habîbini mahcup etme yâ Rabbî!..

Rahmetinle bağışlarsın dilersen,
Hâlim n’olur defterinden silersen?
Gidemedim gidemedim izinden,
Benim gibi günahkârın yüzünden,
Habîbini mahcup etme yâ Rabbî!..