KIT’ALAR

Servet YÜKSEL servety@t-online.de

İHTİYAR!

Gecenin içinde bir nur heykeli,
Kitabını soluklanan ihtiyar.
Bir an gelir, güzelin de güzeli,
Ruh mest olur, her zerresi bahtiyar.

SABRI GÜNEŞ EYLE…

Belâ gelir ayaklara dolanır,
Bıçaklar ki öfkelerde bilenir,
Sabrı güneş eyle gönül ufkunda,
Ne gül-çiçek solar, ne su bulanır…

GÖZYAŞI

Garibin, çocuğun dili gözyaşı,
Vicdanın çiçeği, gülü gözyaşı,
Gelin ağlaşalım yarın geç olur,
Ateşten kurtarır kulu gözyaşı…

ŞAFAKTA

Hastanın sancısı diner şafakta,
Beklenen yolcular döner şafakta,
Perdeyi arala, ışığını yak!
Gönüllere rahmet iner şafakta…

İNSAN

Çileyle, yoklukla sınanan insan,
Güzel hasletlerle donanan insan,
Hem fânî dünyada hem âhirette,
En bahtiyar kişi, inanan insan…

EY DERVİŞ!

Bu ummanda inci-mercan ey derviş!
Sırrına eremez her can ey derviş!
Huzûrun nabzını tutmak istersen,
Ko nefsi bir yana, gel yan ey derviş!