İNCİTMEYİN YETİMLERİ

Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Onlar bize emânettir,
İncitmeyin yetimleri…
Varlıkları berekettir,
İncitmeyin yetimleri…

Böyle yazılmış yazısı,
Bitmez yürekte sızısı,
Onlar da ana kuzusu,
İncitmeyin yetimleri…

Taze gülünüz soldu mu?
Boynunuz bükük kaldı mı?
Sizin babanız öldü mü?
İncitmeyin yetimleri…

Görüp gözetin malını,
Her dâim sorun hâlini,
Güç verip tutun elini,
İncitmeyin yetimleri…

Temiz, güzel urba verin!
Bir tas sıcak çorba verin!
Soğuklarda aba verin!
İncitmeyin yetimleri…

Sizin ana, babanız var,
Harmanınız, yabanız var,
Şen köyünüz, obanız var,
İncitmeyin yetimleri…

Bitmez bahtının karası,
Merhem kâr etmez yarası
Göklere çıkar nârası,
İncitmeyin yetimleri…

Gözlerden yaş süzülmesin,
Bayramlarda ezilmesin,
Fahr-i Âlem üzülmesin,
İncitmeyin yetimleri…

Hayrete düşer felekler,
Feryat eder tüm melekler,
Öfkelenir yerler, gökler,
İncitmeyin yetimleri…

Sevindirip edin râzı,
Hakkın olmaz çoğu, azı,
Yaratan’a geçer nazı,
İncitmeyin yetimleri…

Kim ister ki yetim kalsın?
Bağında gülleri solsun,
Bu hâl bize ibret olsun,
İncitmeyin yetimleri…

Gitti gelemez, babası,
Boşunadır tüm çabası,
Eşi, dostu, akrabası,
İncitmeyin yetimleri…

Şeytan hile yapar size,
Yetim hor görünür göze,
Bu gün ona, yarın bize,
İncitmeyin yetimleri…

Sofranızdan ekmek bölün,
Onu da bir evlât bilin,
O Rasûl’e komşu olun,
İncitmeyin yetimleri…

Böyledir Hakkı’nın sözü,
Gariplere yanar özü,
Aldatmasın dünya bizi,
İncitmeyin yetimleri…