SELÂM OLSUN SİZLERE…

Bestami YAZGAN bestamiyazgan@hotmail.com

İslâm’ın has gülleri,
Selâm olsun sizlere…
Hakk’ın velî kulları,
Selâm olsun sizlere…

Ehl-i beyt ışıkları,
Fetheder ufukları,
Peygamber âşıkları
Selâm olsun sizlere…

İslâm’da nurlaşanlar,
Sünnette birleşenler,
Ey nefsini aşanlar,
Selâm olsun sizlere…

Namaza duran dizler,
Zekâtı veren özler,
Kâbe’yi gören gözler
Selâm olsun sizlere…

«Yolumuz ehl-i sünnet,
Gayemiz Hakk’a hizmet»
Diyen şerefli ümmet,
Selâm olsun sizlere…

«İlk söz» üzre duranlar,
Şefâate erenler,
Şol cenneti görenler,
Selâm olsun sizlere…