GELİN ŞÜKREDELİM

Aziz Mahmud Hüdâyî

Gelin şükredelim,
Dertlere derman gelsin…
Hakk’ı zikredelim,
Canlara cânan gelsin…

Varımız hâk idelim,
Yakalar çâk idelim,
Kalbimiz pâk idelim,
Tahtına sultan gelsin…

Terk eyle cümle vârı,
Koma elden ikrârı,
Mahvet şekk ü inkârı,
Yerine îman gelsin…

Bakma yalan dünyaya,
Akma kuru sevdâya,
Yalvar Ganî Mevlâ’ya,
Lutfile ihsan gelsin…

Varlığın eyle zâil,
Ola-gör Hakk’a vâsıl,
Geç katreden ey gāfil,
Bahrile umman gelsin…

Tealluk defterin dür!
Mâsivâyı dilden sür!
Hakk’ı anla bile gör!
İlmile irfan gelsin…

Hüdâyî aç gözünü,
Pâk eyle kend’özünü,
Hakk’a döndür yüzünü,
Her işin âsan gelsin…