O RUHTU…

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Ufkumuza dalıp şems gibi yanan,
Vallâhi o ruhtu, billâh o ruhtu…
Hakk’a teslim olup, Hakk’a inanan,
Vallâhi o ruhtu, billâh o ruhtu…

Asr-ı saâdetten, altın çağlardan,
Aşıp geldik yol vermeyen dağlardan,
Gül devşirip güller sunan bağlardan,
Vallâhi o ruhtu, billâh o ruhtu…

Ahmed Yesevî’den Taptuk Emre’den,
Rahmet olup taştık, düşen cemreden,
Gönlü Kâbe yapıp, dönen umreden,
Vallâhi o ruhtu, billâh o ruhtu…

Nazlı nazlı hüküm sürdü hilâlim,
Beş vakitte göğe erdi Bilâl’im,
Zalimlere zorlu, mazluma halîm,
Vallâhi o ruhtu, billâh o ruhtu…

Hak, hukuk, adâlet, özde var olan,
Düşmanına düşman, dosta yâr olan,
Üç kıtada huzur, kalbe nûr olan,
Vallâhi o ruhtu, billâh o ruhtu…

Geçmedi Mevlâ’dan gayri tek ânı,
Habîbin izinde hâkânı, hânı,
Şirke düşürmeyen sağlam îmânı,
Vallâhi o ruhtu, billâh o ruhtu…

Mihraptan, minbere ve minareye,
Nakış nakış can verdik her kareye,
Niyazkâr’ım sığmayan şu küreye,
Vallâhi o ruhtu, billâh o ruhtu…