YUNUSÇA SEVGİ

Bestami YAZGAN bestamiyazgan@hotmail.com

Ârif olan yüreğini,
Dokur sevgiyle sevgiyle…
Açar gönül kitabını,
Okur sevgiyle sevgiyle…

Nice gizli mânâ taşır,
Günden güne olgunlaşır,
Yedi iklimi dolaşır.
Fikir, sevgiyle sevgiyle…

Gönül gönülle birleşir,
Muhabbetle billûrlaşır,
Aşk örsünde altunlaşır,
Bakır, sevgiyle sevgiyle…

Can ehlinin canı olur,
Bir doyulmaz yanı olur,
Gönüller sultanı olur,
Fakir, sevgiyle sevgiyle…

Kor ateşler küle döner,
Kara diken güle döner,
Altın tasta bala döner,
Zehir, sevgiyle sevgiyle…

Arşınlar mavi gökleri,
Hayran eder felekleri,
Geçiverir melekleri,
Hakir, sevgiyle sevgiyle…

Gülşen eder de çölleri,
Mekân tutar gönülleri.
Yûnus Emre bülbülleri,
Şakır sevgiyle sevgiyle…

Bir gül çağında uyandık,
Vefâlı dosta dayandık,
Aşkın rengine boyandık,
Şükür sevgiyle sevgiyle…