BAYRAMDAN BAYRAMA

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Şu dağların arkasını,
Görsek bayramdan bayrama…
Mutluluğun hırkasını,
Örsek bayramdan bayrama…

Çırak arar ustasını,
Şarkı arar bestesini,
Akrabalık destesini,
Dersek bayramdan bayrama…

Yılda bir kez olsa bile,
Bir vuslata değer çile!
Büyük-küçük hep el ele,
Versek bayramdan bayrama…

Çektik gurbet cefâsını,
Bulamadık vefâsını,
Muhabbetin sefâsını,
Sürsek bayramdan bayrama…

Daldık dünya nazarına,
Çarşısına-pazarına,
Ceddimizin mezarına,
Varsak bayramdan bayrama…

Silinmez yılların izi,
Komşular kucaklar bizi,
Babamızı, annemizi,
Sarsak bayramdan bayrama…

Düşündük günün kârını,
Unuttuk dünü-yarını!
Eşin-dostun hatırını,
Sorsak bayramdan bayrama…

Sıla-rahmet beşiğinde,
Peygamber’in ışığında,
Râzılığın eşiğinde,
Dursak bayramdan bayrama…

Celil bu mal, bu mülk fânî,
Ataların nerde hani?
Kardeşliğin saatini,
Kursak bayramdan bayrama…