YÂ İLÂHÎ!

Servet YÜKSEL servety@t-online.de

Bu sabah mü’minler affını bekler,
Duâmıza «âmîn» desin melekler,
Bayramımız bayram olsun İlâhî!

Bir yığın düşmanı varmış huzûrun,
Gönülleri sarsın rahmetin, nûrun,
Bu toz-duman, sis dağılsın İlâhî!

İçimde hüzün var ümidim solmuş,
Fitne-fesat bir aşılmaz dağ olmuş,
Yavuz gibi bir er gelsin İlâhî!

Gün batmaz ufkunda şanlı tarihin,
Hani nerde torunları Fatih’in?
Gençlik ecdadını bilsin İlâhî!

Oyunlar oynandı çok yandı canım,
Uyansın uykudan gayri insanım,
Atâleti yere çalsın İlâhî!

Söylenmeli Türk’ün adı cihanda,
Çağ atlamalıyız ilim, irfanda…
Senlik-benlik şurda kalsın İlâhî!

İhânet devşirip, korku salanlar,
Ağyârın elinde maşa olanlar,
Gayyâ kuyusuna dolsun İlâhî!

Gül olup açacak yine bu diyar,
Aradığım cevher özümüzde var,
Selim yatağını bulsun İlâhî!

Kimin umurunda açlık, sefâlet,
Firar etti yeryüzünden adâlet,
Bir el gözyaşını silsin İlâhî!

Derdini bilirsin bu garip kulun,
Nazar eyle hürmetine Rasûl’ün,
Bu milletin yüzü gülsün İlâhî!