NURLU ZAMAN

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Mâh-ı gufran, ulu ihsan, yüce bir şan, Ramazan…
Ulu ihsan Yaratan’dan, öze can, kalbe eman…

Yüce bir şan, öze can, nefse hazan, rûha liman…
Ramazan, kalbe eman, rûha liman, nurlu zaman…

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)