GECENİN KADRİ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Ey gönül, uykunu dindir, gecenin kadrini bil!..
İstiyorsan bire bin bir, gecenin kadrini bil!..

Uyudun nefsini tatmîn için ah kaç senedir,
Gel biraz rûhu sevindir, gecenin kadrini bil!

Varlığın Nûru’na farz oldu teheccüd namazı,
Böyle emreyledi Kādir, gecenin kadrini bil!

Seherin sihrine ermezsen açılmaz sırlar…
Hangi dem böyle derindir? Gecenin kadrini bil!

Sıyrılıp fırtınalardan, hadi yaklaş limana,
Haydi yelkenleri indir, gecenin kadrini bil!

Belki dünyâda geçen son gecedir, işbu geçen,
«Gel!» desin secdede takdir, gecenin kadrini bil!

Gündüzün hay huyu tâlî; gecenin şânı asıl,
Böyle fırsat ki senindir, gecenin kadrini bil!

8 Ekim 2007 Kadir Gecesi, Toygar Hamza

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)