SABIR YÜKLÜ…

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Girdim gönül deryasına;
Nur üstüne nur yüklenir!..
Tevhid sinmiş mayasına,
Bir sonsuza var yüklenir!..

Kul sınanır ayân beyân;
Özde şükür, özde mîzan!..
Bir ömürdür gizli, ayân;
Edep, erdem, ar yüklenir!..

Aslı latif, huyu nârin;
Ne haset var, ne hırs, ne kin!..
Öyle engin, öyle derin,
Sabır yüklü sır yüklenir!..

Hilkatim var esrârında;
Hasletim var efkârında!..
Yedi hikmet pazarında;
İnci, mercan, dür yüklenir!..

Orda sevgi, orda ocak;
Orda menzil, orda durak!..
Orda birdir yakın uzak,
Gül özünden bir yüklenir!..

Orda döndüm öz hâlime;
Orda yandım melâlime!..
Umut deren emelime;
Her an hayır şer yüklenir!..