MÜ’MİNDE METÂNET, SABIR OLMALI

İhsan KARİP ihsankarip@hotmail.com

Sabretmeli kim ki selâmet diler,
Sabırla aşılır bütün engeller.
Köleyi yüceltip O sultan eyler.
Mü’minde metânet, sabır olmalı.
Dâim dayanağı O Bir olmalı!

Hayatın yükünü çekemez olsa,
Başına bin türlü belâ da gelse,
Kuyuya atılsa, zindanda kalsa,
Mü’minde metânet, sabır olmalı.
Dâim dayanağı O Bir olmalı!

Râzı olmuş kurban edilmeye kul,
Bıçak kıyamamış etmemiş kabul.
Düşün kestirmeyen sırrı ara bul.
Mü’minde metânet, sabır olmalı.
Dâim dayanağı O Bir olmalı!

İlâhî kudreti sonsuz bileni,
Kor bile yakmamış teslim olanı.
Elbet gözetir Hak darda kalanı.
Mü’minde metânet, sabır olmalı.
Dâim dayanağı O Bir olmalı!

Bulansan acıya, kedere, gama,
Hak değil mi ölüm, gitsen idama.
O’ndan başkasına umut bağlama.
Mü’minde metânet, sabır olmalı.
Dâim dayanağı O Bir olmalı!

Çekilmeyecek dert verir mi Allah?
Sen sabret gecenin ardı hep sabah.
«Tevekkeltü alâllah»tadır felâh.
Mü’minde metânet, sabır olmalı.
Dâim dayanağı O Bir olmalı!

İcâbet bekleyen kul, duâsına,
Bilmeli önce kul olmayı O’na.
İmtihan içindir hayat insana.
Mü’minde metânet, sabır olmalı.
Dâim dayanağı O Bir olmalı!

Bil ki kaynamadan hiçbir aş pişmez,
Yansa bile kula isyan yakışmaz.
Kudret kalemiyle yazılan şaşmaz.
Mü’minde metânet, sabır olmalı.
Dâim dayanağı O Bir olmalı!

Ne çileler çekmiş ashâb-ı kiram,
Onlara revâ da sana mı haram?
Onlarınki tondu, seninki gram…
Mü’minde metânet, sabır olmalı.
Dâim dayanağı O Bir olmalı!

Düşün Sümeyye’yi, düşün Bilâl’i,
Hayal et niceydi onların hâli…
Her biri âbide… Sabır timsâli.
Mü’minde metânet, sabır olmalı.
Dâim dayanağı O Bir olmalı!

«Allâh’ın Habîbi» olsa da Rasûl,
O da çile çekmiş çünkü O da kul,
Ayrılma yolundan, O’na ümmet ol!
Mü’minde metânet, sabır olmalı.
Dâim dayanağı O Bir olmalı!

Mü’min îmâna zırh kılmalı sabrı,
Sabırsız insanın daralır sadrı,
Hak indinde bil ki kalmaz bir kadri.
Mü’minde metânet, sabır olmalı.
Dâim dayanağı O Bir olmalı!

Medet diler ise Allah adına,
Yetişirmiş Hızır her imdadına,
Erermiş sabreden kul muradına.
Mü’minde metânet, sabır olmalı.
Dâim dayanağı O Bir olmalı!

Mü’minlere Kur’ân öyle emreder,
Der ki; sabır yolu cennete gider.
Can teni terk edip gidene kadar.
Mü’minde metânet, sabır olmalı.
Dâim dayanağı O Bir olmalı!