AFFET BİZİ!

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Kulun tutmaz oldu dizi,
Hiç görünmez sevap izi,
Biliyorsun hâlimizi.
Bizde günah dizi dizi,
Kadir Mevlâ affet bizi!

Yedik-içtik şükretmedik,
Sağ gezerken zikretmedik,
Ölüm nedir fikretmedik.
Bizde günah dizi dizi,
Kadir Mevlâ affet bizi!

Hırs bürüdü gözümüzü,
Şeytan çaldı özümüzü,
Gülmez ettik yüzümüzü.
Bizde günah dizi dizi,
Kadir Mevlâ affet bizi!

Cehenneme aldırmadık,
Düşkünleri kaldırmadık,
Bir namaz da kıldırmadık.
Bizde günah dizi dizi,
Kadir Mevlâ affet bizi!

Hırsızlığı kolay ettik,
Dürüstlerle alay ettik,
Kim geldiyse kalay ettik.
Bizde günah dizi dizi,
Kadir Mevlâ affet bizi!

Dünya bize kalır sandık,
Para her şey alır sandık,
İhsansız da olur sandık.
Bizde günah dizi dizi,
Kadir Mevlâ affet bizi!

Yetim malı yemek bizde,
Kötü sözler demek bizde,
Boşa giden emek bizde.
Bizde günah dizi dizi,
Kadir Mevlâ affet bizi!

Babamızı saymaz olduk,
Anamızı duymaz olduk,
Doğru söze uymaz olduk.
Bizde günah dizi dizi,
Kadir Mevlâ affet bizi!

İstanbul, 1987