KİM BİLİR?

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Bilmem ölüm nerede, nasıl bulacak beni,
Tanışlardan yanıma sâdık kaç dost gelecek,
Yatak yerine taşa bırakırlarken teni,
Ardımdan kim ağlayıp, acaba kim gülecek?

Ölümüm karşısında donup kalır dimağlar,
Kimi sessizce ağlar, kimi karalar bağlar,
Bu hazin manzaradan ibret alır mı sağlar?
Kurtuluşu olmayan vâde, er geç dolacak.

Cenazemi alırlar, buradan bir an önce,
Eller üstünde giden tabutumu görünce,
Bilmem, hangi menzilde çözülür bu bilmece?
Hâlime bakıp benim, kim nereden bilecek?

Ne malımdan fayda ne büyüttüğüm evlâttan,
Çaresiz giderim bu sıkıntılı hayattan,
Yaratan ayırmasın kendine itâatten,
Topraktan gelen tenim, toprakta son bulacak.

Belki bir gün gelirler mezarımın başına,
Saçlarım gibi sevip, dokunurlar taşına,
Belki hayret ederler şu takdirin işine,
O karanlık odada, bu can nasıl kalacak?

Kim bilir; bilirler mi bu garibin adını,
Gönülden hatırlayıp, anarlar mı yâdını,
Bu dünya yok ederken, nice mert evlâdını,
Varoğlu’nun nâmını da ihtimal silecek.

26 Mayıs 2008 – 19 Mayıs 2010, Vezirköprü