GIPTA

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Sen ay olacaksan, edemezsin ise gıpta,
Aydın diyemem, eylediğin gün sise gıpta!..
Hey, hangi temâyülleri kıstâs alıyorsun?
Etmez bilirim, kalbi temizler, pise gıpta…

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün