DÖNDÜRÜR…

Sadettin KAPLAN sadettinkaplan@gmail.com

-Sayın İsmail MÜFTÜOĞLU’na…-

Takdir-i Huda’dır bu nehri nâra döndürür…
Dilerse bal şerbetin zehr-i mâra döndürür…

Gezmesin sıhhatine kibredip de pehlivân,
Eser nesîm-i emrâz bir bîmara döndürür…

Mazlum âhı üstüne temel tutmaz saltanat,
Kahhar ol kahkahayı âh u zâra döndürür…

Su demez Hak aşkına tâ gönülden; «Hû!» diyen
Seng-i sahrâyı Mevlâ bir pınara döndürür…

Mahzun olur mu gönlü Rabbine meyledenin?
Bedbahtı bir tecellî bahtiyâra döndürür…

Sûretin camda görüp övünmesin nevcivân,
Bir anlık bâd-ı belâ ihtiyâra döndürür…

Mâşukun cemâline aşk ile bakan gözler,
Zıll-ı müjgânı bile zülf-i yâra döndürür…

Andelîb-i aşkı sal bâğ-ı vîran üstüne,
Ol nağme-saz hazânı nevbahâra döndürür…

Aç bağrını Rabbinin rahmetine Sâdiyâ,
Katre-i bârânı Hak kehribâra döndürür…