CELLE ŞÂNÜHÛ

Bestami YAZGAN bestamiyazgan@hotmail.com

Ne mutlu bizlere Hakk’a kul olduk,
Celle celâlühû, celle şânühû.
Mahlûkat içinde en makbûl olduk,
Celle celâlühû, celle şânühû.

İsmini andıkça artar şanımız,
Sevgisiyle çiçeklenir canımız,
Kulluktur en büyük heyecanımız,
Celle celâlühû, celle şânühû.

Merhameti gazabını geçmiştir,
Rahmetini kâinata saçmıştır,
Kullarına cennetini açmıştır,
Celle celâlühû, celle şânühû.

Lutfeyledi cümlemizi var etti,
Kerem kıldı, Rasûlü’ne yâr etti,
Her iki cihanda bahtiyar etti,
Celle celâlühû, celle şânühû.

Kimse bilmez kutlu zâtı nicedir,
Gönlümüzde açan iki hecedir,
Güzel ismi yücelerden yücedir,
Celle celâlühû, celle şânühû.