65. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

Her şey bize âmâde…

Dünyanın onca nimeti…

Hava ve su…

Toprak ve onca meyvesi…

Ama istifade için, her anlamıyla sağlıklı bir şekilde yararlanabilmek için bir şart var:

Önce Temizlik…

Hava ciğerlerimizi, su her şeyimizi, eğer kendileri temizse temizliyor… Temiz olmayan en kıymetli ikram, zehir…

Her şeyi lutfeden irade temizliği bizden istiyor.

Madde plânında da böyle…

Mânâ plânında da…

Bize lutfedilen bedeni de, kalbi de, rûhu da, vicdanı da temiz tutmazsak, çürütürüz…

Kokuşmuş bir ruh, kararmış bir vicdan, lekeli bir kalp, kanlı bir el ile; insan mahlûkatın en kirlisi, en mülevvesi…

Bu sebeple;

İnsanlık için Önce Temizlik…

Müslümanlık için Önce Temizlik…

Arınma mevsimi üç aylarda, kandiller ikliminde yaşadığımız bu Temmuz sayımızda, dosya konumuzu; Maddede, Mânâda, Her Şeyde Önce Temizlik başlığı altında oluşturduk.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ, mânevî temizliğin önceliğini; «Elbiseni temiz tut!» emrini açarak şöyle ifade ediyor başyazıda:

“Bilmeli ki, vicdan da insan için olmazsa olmaz bir elbise; îman da, ahlâk da, ilim ve irfan da, şefkat ve merhamet de, hayır ve hasenat da, olgunluk ve liyakat de birer elbise. Üstelik bu elbiseler, mutlak lâzım elbiseler ve mutlaka temiz olmak mecburiyetindeler.”

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI, temizlik anlayışlarındaki daralmaya işaret ediyor. Yard. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ, «Su ve Medeniyet» irtibatı üzerinde duruyor. H. Kübra ERGİN, temizliğin fıtrî bir ihtiyaç olduğunun altını çiziyor. Hayrettin DURMUŞ, temizliğin kültürümüzdeki izlerini dile getiriyor. B. Cahit ÖZDEMİR ise, dilde aşırı temizlikçiliğin getirdiği zaafı konu ediniyor.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, Tarihe Yön Veren Zirve Şahsiyetler; Gönüllere Taht Kuranlar başlıklı makale dizisinde, bu ay Hicret Yurdu’nun muhabbet ve hürmet remzi olan İmâm-ı Mâlik’i kaleme alıyor.

Eğitim, Yüzakı’nın daimî dosya konusu…

M. Ali EŞMELİ, ölümsüz teşhis ve intak sanatıyla eğitim problemlerinde teşhis ve tedavilerine pencereler açıyor. İrfan ÖZTÜRK, evlâtların eğitimini yönlendirirken sadece dünya puanlamalarına mı bakmalı sorusunu gönüllere düşürüyor. Aynur TUTKUN, batıda eğitim konusunda sistem arayışlarını işliyor. Ahmet ZİYLAN ve Asım UÇAROK; evlâtlarımıza değerlerimizi niçin öğretemediğimizi soruşturup, nasıl öğretebileceğimizi anlatıyor. Hüdâyi ÜSKÜDARLI ise Orhan’ın Zulmetten Hidâyete Kalbin Gözyaşlarıyla yürüyüşünü dile getiriyor.

Abdullah İbn-i Zübeyr, Abdullah İbn-i Mes‘ûd, Nurbânû Sultan dergimizde karşılaşacağınız şahsiyetler…

Ve şiirler… Sözün arı-durusunu, nezih bir edâ, temiz bir sadâ ile seslendiren mısralar…

Şiirin yegâne gayesi, kulakların ve gönlün pasını silmek, temizlemek değil de nedir?

Yüzakıyla…