MİHENK

Bestami YAZGAN bestamiyazgan@hotmail.com

Gülşenin tan yerinde,
Her gönül seherinde,
Sevgiler sıkça gerek…

Hoşgörünün yenine
Kini gömüp derine,
Muhabbet çokça gerek…

Bire bin versin diye,
Sevgi Hak’tan hediye,
Gönüller bahçe gerek…

Ne vurmak ne kırmaktır,
Mazlûmu kayırmaktır,
Yiğitlik hakça gerek…

Hedef çıkmaksa göğe,
Alın terine değe,
Yokuşlar dikçe gerek…

Siyah, beyaz, sarı renk,
İnsana olmaz mihenk,
Yürekler akça gerek…

Erenler eşiğinde,
Erir nur beşiğinde,
Nefisler yokça gerek…