EDEP YÂ HÛ!

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Nasıl bir günde insanlık,
Edep yâ Hû, edep yâ Hû!
Hayâsızlık, savurganlık,
Edep yâ Hû, edep yâ Hû!

Utanmak yok, sıkılmak yok,
Bakışlar aç, karınlar tok,
Yalan pek çok, talan pek çok,
Edep yâ Hû, edep yâ Hû!

Diyorduk hep garip kulduk,
Nelerden menfaat bulduk?
Neler yuttuk, neler çaldık,
Edep yâ Hû, edep yâ Hû!

Duruş bir hoş, gülüş bir hoş,
Giyim nâhoş, kuşam nâhoş!
Büyük sarhoş, küçük sarhoş,
Edep yâ Hû, edep yâ Hû!

Ne bağ kalmış, ne hoş sohbet,
Niçin galip gelir gaflet?
Yazık, diller döker gıybet;
Edep yâ Hû, edep yâ Hû!

Gönül geçtikçe dehlizden,
Duâlar sıyrılır sözden!
Edep görsek edepsizden,
Edep yâ Hû, edep yâ Hû!

Celil, tek gāyemiz Hak’tır,
Günah çoktur, kusur çoktur…
Ezelden dersimiz tektir:
Edep yâ Hû, edep yâ Hû!

Vezni: mefâîlün / mefâîlün