GAZEL

Hârun ÖĞMÜŞ

«Kır!» diyor bir ses içimden; «Onu kır vur da taşa!
Ne gerek ta‘nı için aşkı bırakmış o başa!»

Senin uğrunda ne gam aksa gözümden ciğerim?
Göze kan almasa bir kimse girişmez savaşa.

Kays’a Mecnun demeyin Allah için ben var iken,
Çünkü cinnet çölünün sabrı yok aslā adaşa.

Çok mu mihraptaki zâhid gibi katlansa belim?
Var ezelden beridir meylim o tuğrâlı kaşa.

Tâ ezelden beridir yanmadayız hasret ile,
Ermedik vuslata erdikse de -Hârun- bu yaşa…

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)