EDEP YÂ HÛ!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Deprem oluyor peş peşe Türk’ün edebinde,
Halkın büyüyor en kötü sürgün, edebinde…
Çıldırdı küçükler, büyüğün kıymeti öldü,
Vah gence; hayâ kalmadı süzgün edebinde…

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün