NUR DAĞLARINA

Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com

Dumanlar yayılır, başı sislenir,
Bir müddet kaybolup sır olur dağlar.
Çiçekler açılır, bağrı süslenir,
Ovanın üstüne ser olur dağlar.

Yürüyüp gezeriz tozlu yolundan,
Toplayıp koklarız yaban gülünden,
Sevenlerin anlar senin dilinden,
Kışın tepelerin kar olur dağlar.

Eşsiz güzelliğin sevgi mayalar,
İnce yollarında gezer yayalar,
Bazı yörende var yalçın kayalar,
Üzerinden aşmak zor olur dağlar.

Soğuk suların var, duru ve temiz,
Üzerinde yaşayan canlı ve semiz,
Çeşitli ağaçlar, fındık ve ceviz,
Bereket misali, bor olur dağlar.

Kartallar, şahinler uçar üstünde,
Rengârenk çiçekler açar üstünde,
Canlılar suyundan içer üstünde,
Her çeşit varlığa yer olur dağlar.

Zümrüt gibi yeşil türlü ağaçlar,
Ardıçlı, meşeli, çamlı yamaçlar,
Yeşilin rengine hasret kıraçlar,
Bir gün gelir böyle mor olur dağlar.

Kimi heybetlidir ulu dağların,
Kimi uzlettedir ala dağların,
Yeşilin her tonu dolu dağların,
Her yanı ağaçla gür olur dağlar.

Kiminin sivridir, yücedir başı,
Kiminin topaktır, karadır taşı,
Bilen var mı dağın kaç asır yaşı,
Bu uzun yaşıyla pir olur dağlar.

Kutlu vahiy sende indi Rasûl’e,
Nice erler sende erdi visâle,
Seni sevmek uygun ise usûle
İşte böyle ismin nur olur dağlar.