KIT‘A

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Her an yanımda hissederim sevdiğim seni
Dünyâ döner, yüzün yine hâlâ yerindedir.
Sarmış güzelliğin, gönül ufkumda her yeri;
Yer-gök, deniz elimde, elim ellerindedir.

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün