İLÂHÎ

MÜRİD (Mustafa TAHRALI)

İrfan Hakk’ı bilmektir,
Lâ ilâhe illâllah!..
Hem nefsinden ölmektir,
Lâ ilâhe illâllah!..

Dağlar-taşlar, gökle yer,
Bir bir kılıp secdeler,
Cân u dilden şöyle der:
Lâ mâbûde illâllah!..

İster âlâ, ister dûn,
Mahkûm, zebûn olduğun,
Cümle maksut yok olsun,
Lâ maksûde illâllah!..

Hakk’ı Mevlâ bildinse,
Aşk derdinden öldünse,
Dilden gayri sildinse,
Lâ mahbûbe illâllah!..

Kul kudreti nâçizdir
Mahlûk denen âcizdir
Hakk’ın emri nâfizdir
Lâ fâile illâllah!..

Hak’tan gelir her varlık,
Hak’la zâhir her varlık,
Vardır Mürid bir varlık,
Lâ mevcûde illâllah!..