BAŞ İNDİRİR…

Rıfat ARAZ

Gönül, düşün derin derin;
Hayal deren, düş indirir!..
Bir cezbeyle dolar ekin,
Dolan ekin baş indirir!..

Gel hatır yap, hatır gözet;
Budur ömre gülen müddet!..
Al tedbiri, tevekkül et;
Yaz gelmeden kış indirir!..

Bir nefes bul İsa ile;
Özün ağsın Arş’a öyle!..
Yola düşsen Musa ile;
Mevlâ’m gökten aş indirir!..

Nefs, kurmasın nefse bendi;
Sök tuzağı, dağıt fendi!..
Tutsan ezel olan andı,
Dost lutfunu hoş indirir!..

Sor bu sırrı, sor huşûna;
Âhım sığmaz ney döşüne!..
Akıl ermez Dost işine;
Kuşlar, başa taş indirir!..

Sen hayır yap, gelme yüze;
İbrahim ol yanan köze!..
Mevlâ’m odu salsa öze,
Kuru gözden yaş indirir!..