GÖRÜNÜR

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Yaratılmış neye baksan yüce Mevlâ görünür.
Sîne çâk olsa eğer; «Lâ» ile; «İllâ» görünür.

Umudun bittiği her yerde O’nun rahmeti var,
Bâd eser bir gül açar bülbül-i şeydâ görünür.

Aramaz boş yere cânânını Mecnûn artık,
Uyanık gözdeki rûyâda da Leylâ görünür.

Geceler haşre kadar sürmeyecek elbette,
Yeni ay doğmasa gam çekme süreyyâ görünür.

Seferî olsan eğer yollara düşsen de garip,
Sıra dağlar eriyip gözlere deryâ görünür.

31 Mart 2007 Cumartesi

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)