NİÇİN ÜRPERMİYORSUN?!.

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Biliyorsun o zorlu âkıbeti,
Nîçin ürpermiyorsun ey kalbim?!.
Okuyorsun haşir ve âhireti,
Nîçin ürpermiyorsun ey kalbim?!.

Uyuyorsun deliksiz uykuları,
Kovuyorsun sürekli korkuları,
Kimde vicdânının çelik yuları?
Nîçin ürpermiyorsun ey kalbim?!.

Doğru davranmadır inanca vasıf,
Haşre îman neden bu denli zayıf?
Fayda etmez inan, yarınki hayıf!
Nîçin ürpermiyorsun ey kalbim?!.

Şah damardan yakınsa Rab’le aram;
Niye hâlâ tutuşmuyor şu çıram?
Yediğim lokmalar mı yoksa haram?
Nîçin ürpermiyorsun ey kalbim?!.

Geceler gündüz olmadan olmaz!
Dünyevî arzu solmadan olmaz!
Derd-i mahşerle dolmadan olmaz!
Nîçin ürpermiyorsun ey kalbim?!.

Hakk’a tâzim ve haşyetin nerede?..
Kulluk azmin ve niyyetin nerede?..
Nefse hâkim dirâyetin nerede?..
Nîçin ürpermiyorsun ey kalbim?!.

Tevbe etmek ümîdin orda söner,
Bebek ak saçlı ihtiyâra döner,
«Şeyyebetnî» buyurdu Peygamber!
Nîçin ürpermiyorsun ey kalbim?!.

Can çıkarken, rahat yatak, değişir!
Seni paklar mı yattığın teneşir?
Ya musallâda bekleyiş nicedir?!.
Nîçin ürpermiyorsun ey kalbim?!.

Değemezken elinle bir böceğe,
Gireceksin kabir denen bucağa,
Ya cevabın hazır mıdır meleğe?..
Nîçin ürpermiyorsun ey kalbim?!.

Emniyet hissi bil ki şeytandan!
Endişen yok mu yoksa mîzandan…
Ya kitâbın gelirse sol yandan!..
Nîçin ürpermiyorsun ey kalbim?!.

Sen de Allah denince titresene!
Haydi bir silkin, önce titresene!
Yetti gafletle, geçti bunca sene!
Nîçin ürpermiyorsun ey kalbim?!.

Ebedî nâr için değer mi cihan
Köhne dünyâ için yanar mı cinan!
Bilse ukbâyı âh solardı bu can;
Nîçin ürpermiyorsun ey kalbim?!.

Bugün ürpermeyenlerin yarını,
Korku, dehşet, hüzün ve gam yığını…
Hiç düşünmez misin günah dağını?
Nîçin ürpermiyorsun ey kalbim?!.

Nefsin azgın, cihâda karnın tok!
Ağlamazsın ya kahkahan ne de çok!..
Hani Tâlî, gözünde gözyaşı yok?..
Nîçin ürpermiyorsun ey kalbim?!.

Vezni: feilâtün / mefâilün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)
28 Eylül 2007 Kahramanmaraş
25 Ocak 2010 Toygar Hamza