Hâfız-ı Şîrâzî’den Deyiş GAM YEME*

Harun ÖĞMÜŞ

Şenlenir Yûsuf’la bir gün arz-ı Ken‘an, gam yeme!
Gam evinden dûr olur feryâd ü efgan, gam yeme!

Gün gelip elbet olur bedbaht olanlar bahtiyâr
Aynı minvâl üzre devretmez bu devran, gam yeme!

Ey gönül! Varlık evin tûfâna gark olsun, bırak!
Sen ki bilmişsin ezelden Nûh’u kaptan, gam yeme!

Gittiğin menzil uzak, yollar karanlık olsa da;
Mutlakā her yol bulur bir hadd u pâyan, gam yeme!

Sapma Hârun, doğrudan -kalsan da tek- Hâfız gibi
Yoldaşındır dâimâ kalbinde Kur’ân gam yeme!

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

* Hâfız’ın;

Yûsuf-ı güm-geşte bâz âyed be-Ken‘an, gam mehor
Külbe-î ahzan şeved rûzî gülistan, gam mehor
matla’lı gazelinin Türkçe söylenişidir.