SÖYLEME SEN BALDAN ÖTE

M. Faik GÜNGÖR

Bırak el ne derse desin,
Söyleme sen baldan öte.
Rahmân’a teslim niyetin,
Ufukları maldan öte.

Ankā değilse uçuşun;
Olma yolcusu yokuşun.
Kaf Dağı âşığı kuşun,
Kanatları koldan öte.

Secdeye baş değdireni,
Hakk’a boyun eğdireni,
Yetime çul giydireni,
Giydirirler şaldan öte.

İlim sığınır Ali’ye.
Mürid, Bayrâm-ı Velî’ye
Zincirle gelen deliye,
Sunulmaz aş yaldan öte.

Dünyalık hırsı aşkına,
Dönme seldeki taşkına.
Söyleyin zengin şaşkına,
Bindirmezler saldan öte.