ŞARKI

EDÎBÎ (Recep YILDIZ)

-Fitnat DUYAR (SAĞLIK) Hanımefendi’nin mısraını tazmin-

Çehren bana yıldızdan uzak, aydan uzaktır.
Lâkin benim olmak sana çehren gibi haktır!
Ey derdime dermân olacak derd u ilâcım,
“Ömrüm seni sevmekle nihâyet bulacaktır…”

Tenhâları çepçevre saran bir ses olursun.
Hülyâma doğup sencileyin herkes olursun.
Dersen; «beni sevsen bile sen bîkes olursun»,
“Ömrüm seni sevmekle nihâyet bulacaktır…”

Beyhûde midir bunca elem, bunca hüzün, yâr?
Beyhûde mi bağrımdan esen bir nice rüzgâr!
Dünyâ birikip ey peri yüz, etse de inkâr,
“Ömrüm seni sevmekle nihâyet bulacaktır…”

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün