KIT‘A

Memduh CUMHUR

Dallardaki yaprak gibi bir rüzgâr umarken,
Günler geceler gizledi sevdâyı derinde…
Aşkın görürüm sırrını bir lâhza bakınca;
Bir mum ışığından süzülen gölgelerinde…

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün