FIKHÎ GAZEL

Harun ÖĞMÜŞ

Mest olmuşum ben artık o şîrin dudāk ile…
Bintü’l-‘ıneb boş olsa ne var üç talâk ile!..

Gönlüm vedîadır sana, kasd etme, sevdiğim!
Tazmin gerektirir bu ziyân ittifâk ile…

Mihrâbı görmeyim ki namâzım bozulmasın
Kān ağlayıp o kaşlar için iştiyâk ile…

Hayran kalıp cemâline olmaz mı müşterî,
Mecnun gönül siyâhı ayırmazken āk ile?..

Hârun! Boş olsa çok mu şarâb üç talâk ile!..
Mest olmuşum ben artık o şîrin dudāk ile…