UZLET YOLU

EDÎBÎ (Recep YILDIZ)

Tedirgin adamlar görürsün,
Geçerler sağından, solundan:
Tedirgin adımlarla her gün
Dönerler hep uzlet yolundan.

Azıklar kemiktir ve ettir,
Biraz kan, biraz yaş, biraz ter…
Bu uzlet hazin memlekettir;
Gidenler hep üzgün dönerler.

Hayat boş, gönül hoş, umarsız…
Sorarsın; «Ne duydum, ne gördüm!»
Bu ürkekliğin aksi yalnız,
Cılız bir; «Selâmün aleyküm!»

Bütün yolların hepsi uzlet:
Ümit neyler, olmazsa korku!
Biraz nem ve yaştan ibâret,
Mücerret ve saf bir hayat bu!

Vezni: feûlün / feûlün / feûlün