SÖZÜM GÜLE-ÇİMENE

Servet YÜKSEL

Bir yanım kar-boran, bir yanım bahar,
Dağlara sığınsam, çöl beni arar,
İçimdeki bu yarayı kim sarar?
İnsan aczin sularında yüzüyor…

Gece sükût üzre, gündüz dîvâne,
Kendimi bilmeden sevdim, kime ne!
Farzedin ki sözüm güle-çimene,
Beni hâlden anlamayan üzüyor…

Yorgun düştüm, yollar esrarlı ey dost,
Gönül sevdasında ısrarlı ey dost,
Saatler ölüme ayarlı ey dost,
Toprak dersen gözlerimi süzüyor…