ONLAR Kİ…

Sadettin KAPLAN

Onlar ki, kibrin gözüne melâmeti mil ettiler;
Süzüp tevâzu tülünden, sevgiyi sebîl ettiler…

Onlar ki, Hak dergâhında ve Süphan’dan yanaydılar;
Kırşehir’de Hacı Bektaş, Konya’da Mevlânâ’ydılar…

Onlar ki, sonsuz âlemi kucaklayan fânustular,
Kimi zaman Hacı Bayram, kimi zaman Yûnus’tular…

Onlar ki, Meczûb-ı Mevlâ, sevda ile deliydiler;
Onlar ki, Şems-i Tebrizî, Şeymûs-i Enzelî’ydiler…

Onlar ki, genç yaşlarında ak sakallı kocaydılar;
Gâh Molla Gûrânî’ydiler, gâh Nasreddin Hoca’ydılar…

Onlar ki, fetvalarıyla feshederlerdi fermanı;
Ellerine yüz sürenler bulurdu derde dermanı…

Onlar ki, nice devrânı sürüyorlardı bir demde;
Onlar ki, yaşıyor hâlâ bugün her iki âlemde…